BÖLMƏLƏR

TƏRCUMEYİ HAL

MƏQALƏLƏR, MÜSAHİBƏLƏR ...

TƏRCUMEYİ HAL

image1

 

Təhsili: orta məktəbi İrəvanda, texnikumu Gəncədə (Kirovabad),

institutu Leninqradda (S. Peterbruq), aspiranturanı və ali partiya
məktəbini Bakıda bitirmişdir. Miçurinskdə (Tambov vilayəti) dissertasiya müdafiə etmişdir, alimdir.

İşləmişdir:
Vedi rayonunda orta məktəbdə müəllim, rayon partiya komitəsində təlimatçı, Azərbaycan Komsomolu MK-da və partiyanın Mərkəzi Komitəsində məsul vəzifələrdə, Qax və Xızı rayonlarında birinci katib, Respublika Dövlət Komitəsinin sədr müavini, Xızı rayon Sovetinin sədri və  İcra hakimiyyətinin başçısı.

Seçgili orqanlarda iştirakı:
Rayon Sovetlərinin deputatı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin üzvü (Daimi komissiyanın sədr müavini, Azərbaycan Respublikası ilə Çin xalq Respublikası parlamentlərarası qrupun sədri).

Yaradıcılq fəaliyyəti: siyasi, iqtisadi, elmi və digər mövzulara aid yüzlərlə məqalələrin və bir çox kitabların müəllifi.

Partiya mənsubiyyəti: Kommunist partiyasında 1960-cı ildən 1990-cı ilə qədər üzvü, rayonlarda plenum-büro üzvü,  Azərbaycan KP MK-nın üzvlüyünə namizəd; “Yeni Azərbaycan” partiyasını yaradanlardan biri və partiyanın ilk Siyasi Şurasının üzvü.

Mediada: onlarla məqalə, müsahibə, iki qəzet təsisçisi və “Piterskiye azerbaydjantsı” qəzetinin redaktoru.

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

image4

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ

image6

Elektron poçt :

maksimusayev@gmail.com

KİTABLAR

ATAM TALIB MUSAYEV

ERMƏNİLƏR və FACİƏLƏRİMİZ

ATAM TALIB MUSAYEV

image7

ERMƏNİLƏR AMERİKADA

ERMƏNİLƏR və FACİƏLƏRİMİZ

ATAM TALIB MUSAYEV

image8

ERMƏNİLƏR və FACİƏLƏRİMİZ

ERMƏNİLƏR və FACİƏLƏRİMİZ

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

image9

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

image10

HEYDƏR ƏLİYEVİN QAYIDIŞI PARLAMENTDƏ

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

HEYDƏR ƏLİYEVİN QAYIDIŞI PARLAMENTDƏ

image11

PARLAMENT VƏ KƏNDLİLƏR

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

HEYDƏR ƏLİYEVİN QAYIDIŞI PARLAMENTDƏ

image12

XIZI XX-ci ƏSRDƏ

PARLAMENTİMİZ MÜSTƏQİLLİMIZIN ƏSNASINDA

MEDİADA DÜŞÜNCƏLƏRİM

image13

MEDİADA DÜŞÜNCƏLƏRİM

PARLAMENTİMİZ MÜSTƏQİLLİMIZIN ƏSNASINDA

MEDİADA DÜŞÜNCƏLƏRİM

image14

PARLAMENTİMİZ MÜSTƏQİLLİMIZIN ƏSNASINDA

PARLAMENTİMİZ MÜSTƏQİLLİMIZIN ƏSNASINDA

MİLLİ ŞURA, X.1991 - V.1992 ​PARLAMENTI

image15

MİLLİ ŞURA, X.1991 - V.1992 ​PARLAMENTI

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

MİLLİ ŞURA, X.1991 - V.1992 ​PARLAMENTI

image16

AZƏRBAYCANLI DEPUTATLAR SSSRi PARLAMENTİNDƏ

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

image17

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

image18

.

PARLAMENTLƏR VƏ SƏDARƏT

PARLAMENTLƏR VƏ SƏDARƏT

PARLAMENTLƏR VƏ SƏDARƏT

image19

MƏQALƏLƏR, MÜSAHİBƏLƏR ...

Files coming soon.

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

ƏLAQƏ VASİTƏSİ

Siz göstərilən elektron poçta yaza bilərsiniz

maksimusayev@gmail.com