BÖLMƏLƏR

TƏRCUMEYİ HAL

image12

 

Təhsili: orta məktəbi İrəvanda, texnikumu Gəncədə (Kirovabad),

institutu Leninqradda (S. Peterbruq), aspiranturanı və ali partiya
məktəbini Bakıda bitirmişdir. Miçurinskdə (Tambov vilayəti) dissertasiya müdafiə etmişdir, alimdir.

İşləmişdir:
Vedi rayonunda orta məktəbdə müəllim, rayon partiya komitəsində təlimatçı, Azərbaycan Komsomolu MK-da və partiyanın Mərkəzi Komitəsində məsul vəzifələrdə, Qax və Xızı rayonlarında birinci katib, Respublika Dövlət Komitəsinin sədr müavini, Xızı rayon Sovetinin sədri və  İcra hakimiyyətinin başçısı.

Seçgili orqanlarda iştirakı:
Rayon Sovetlərinin deputatı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin üzvü (Daimi komissiyanın sədr müavini, Azərbaycan Respublikası ilə Çin xalq Respublikası parlamentlərarası qrupun sədri).

Yaradıcılq fəaliyyəti: siyasi, iqtisadi, elmi və digər mövzulara aid yüzlərlə məqalələrin və bir çox kitabların müəllifi.

Partiya mənsubiyyəti: Kommunist partiyasında 1960-cı ildən 1990-cı ilə qədər üzvü, rayonlarda plenum-büro üzvü,  Azərbaycan KP MK-nın üzvlüyünə namizəd; “Yeni Azərbaycan” partiyasını yaradanlardan biri və partiyanın ilk Siyasi Şurasının üzvü.

Mediada: onlarla məqalə, müsahibə, iki qəzet təsisçisi və “Piterskiye azerbaydjantsı” qəzetinin redaktoru.

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ

image17

Elektron poçt :

maksimusayev@gmail.com

KİTABLAR

ERMƏNİLƏR AMERİKADA

image19

ERMƏNİLƏR və FACİƏLƏRİMİZ

image20

PARLAMENT FƏSİLLƏRİ VƏ BƏXTİYAR VAHABZADƏ

image21

HEYDƏR ƏLİYEVİN QAYIDIŞI PARLAMENTDƏ

image22

PARLAMENT VƏ KƏNDLİLƏR

image23

MEDİADA DÜŞÜNCƏLƏRİM

image25

PARLAMENTİMİZ MÜSTƏQİLLİMIZIN ƏSNASINDA

image26

MİLLİ ŞURA, X.1991 - V.1992 ​PARLAMENTI

image27

AZƏRBAYCANLI DEPUTATLAR SSSRi PARLAMENTİNDƏ

image28

ZAHİD QARALOV BƏLƏDİYYƏ QANUNLARININ YARADICISIDIR

image29

.

PARLAMENTLƏR VƏ SƏDAQƏT

image30

MƏQALƏLƏR, MÜSAHİBƏLƏR ...Files coming soon.

VIDEOLAR : MÜSAHIBƏLƏR, MƏTBUAT KONFRANSLARI, ÇIXIŞLAR

ƏLAQƏ VASİTƏSİ

Siz göstərilən elektron poçta yaza bilərsiniz

maksimusayev@gmail.com